psychotesty

Oferta

Wykonujemy badania psychotechniczne dla:

Kierowców

 • wykonujących przewóz drogowy;
 • do prowadzenia pojazdu służbowego;
 • do pracy instruktora i egzaminatora nauki jazdy;
 • do pracy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych;
 • skierowanych przez policję z powodu:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości;
  • przekroczenia liczby 24 punktów karnych;
  • kierowców będących sprawcami wypadku drogowego.

Operatorów

 • wózków widłowych /spalinowych i elektrycznych;
 • sprzętu budowlanego:
  • suwnic;
  • maszyn w ruchu;
  • koparek;
  • dźwigów;
 • maszyn i urządzeń do pracy na wysokości.